Innovation

innovationshjulen snurrar

Affärsutveckling via innovation

Utvecklingen går så mycket fortare idag – och takten kommer bara öka. Framförallt digitaliseringen men även inom annan forskning. Företag som vill framtidssäkra sig behöver förhålla sig till den verkligheten. Det innebär dels en ständig förbättring av befintliga produkter och tjänster, och dels att parallellt utveckla för framtiden på flera horisonter – se bloggpost

Hyr in mig som innovationscoach / facilitator. Jag kombinerar framgångsrika modeller från västvärlden – Design Thinking som används flitigt i Silicon Valley – med patentdrivande processer från Asien och kryddar med  kreativitetsmodeller och kreativa processer.

Vi utgår från ert nuvarande läge baserat på era mål, strategi och utmaningar. Och tillsammans skapar vi nya möjligheter och en innovationskarta. Vill ni, så bygger vi även in innovationstänk i er vardag så ni är bättre rustade för att inte bara överleva framtiden utan framgångsrikt leda den. Det är ert behov som styr omfattningen

  • Innovations-sprint 1 dag
  • Innovation integrerad   2 – 5 halvdagar
  • Inhyrd innovations coach per timme eller on-demand som extra support för ert operativa dagliga arbete.

Innehåll i innovations-processen

  • Befintlig strategi, stake holders önskningar, behov och mål
  • Kunder, anställdas problem, motivation, önskningar, behov.
  • Kartläggning av utmaningar, problem. Prioritering och riskanalys
  • Kreativa lösningar, ni får hjälp av olika tekniker att ”tänka utanför boxen”. De flesta organisationer som varit med ett tag har en ”bias” i hur man tänker och hittar lösningar. Detta är en av mina kärnkompetenser – att hitta nya nischer, idéer, marknader, blue ocean strategies. Flera olika processer och metoder beroende på utmaning.
  • Klustring av idéer, sortering, prioritering och urval.
  • Ni testar prototyper, itererar och antingen själva jobbar vidare med, eller att vi följer upp och utvärderar för att kunna ta nästa steg i planen.

Innovations-kickoff varje år
Varje framgångsrikt företag borde  inkludera en innovations workshop varje år i samband med att föregående år summeras, utvärderas och verksamhetsplanen för nästa år läggs.  För att hålla i strukturen och kunna generera nya idéer som ni inte brukar få – då behöver ni en innovationscoach/facilitator.

Jag har hela mitt yrkesliv skapat egna nischer, långt innan blue ocean strategy-boken kom ut. Och nu delar jag med mig av mina verktyg, erfarenheter, nätverk och kreativa processer på ett strukturerat vis, så att ni kan förbättra era chanser till framgång både imorgon och framåt!

Tveka inte att kontakta mig redan idag, för ett möte där vi tittar på nuläget och vad vi skulle kunna åstadkomma tillsammans.