Föreläsningar & workshops

Pia L'Obry föreläser

Självledarskap i en föränderlig värld, entreprenörskap och hur man får fler att våga & växa

Jag har kappseglat över Atlanten – ensam ombord mot 69 andra ensamseglare. Som första skandinav någonsin.

Jag föreläser om lärdomarna av den utmaningen. Självledarskap i motgång och utmattning. Hur man leder sig själv när i extrema förhållanden i över en månad, hittar motivation och drivkraft att hantera motgångar – både externa och den inre dialogen…  Har du någon gång gett upp för att det blev för mycket motgångar? Eller låtit första misstaget bli slutet på något du egentligen ville göra eller bli? Eller gett upp redan innan för ”det kommer aldrig att gå”?

När jag inledde mitt projekt, jobbade jag som analytiker inom e-handel på IDG (International Data Group). Då, två år innan start, så hade jag nästan aldrig kappseglat, aldrig seglat solo och aldrig seglat de extrema båtarna. Dessutom gjorde terrorattacken i NY det väldigt svårt att hitta sponsorer. Så det svåraste var nästan att komma till start.

Vänder man på perspektivet,  blev det en fantastisk träning i att inte ge upp, att hitta ett tydligt svar på ”varför” och att lära mig mycket nytt. Och sedan – under kappseglingen – behövde jag hitta drivkraften när målet låg 30-40 dygn bort och jag bara fick sova 20 min i taget (enligt sjölagen) och ständigt var blöt i min lilla båt. Hur peppade jag mig själv för att orka ladda om när båten nästan vält, jag var rädd och saknade kommunikation utöver en liten radio med kort räckvidd? (ingen assistans/kommunikation till land var tillåten) Hur visste jag om jag hallucinerade och min upplevelse av världen inte var på riktigt. Eller finns det en objektiv bild av världen? Kunde jag välja perspektiv? Hur planerar man för att hantera det oförutsedda – mitt ute på Atlanten där allting kan hända.

Föreläsningen ger dig verktyg & perspektiv

När jag flög efter från målgången i Brasilien, så tänkte jag att jag val ett krångligt sätt att ta mig dit. Men lärdomarna, knepen och det sättet jag valde att tänka för att ta mig vidare vid varje motgång och alla de tillfällen när jag gjorde något för första gången – det vill jag gärna dela med mig av i mina föreläsningar. Hjärnforskningen kan dessutom idag förklara mycket av det jag intuitivt gjorde 2003.

Föreläsningsteman:

Självledarskap – där du själv håller i rodret!
Om att vidga sin komfortzon, hur man bibehåller motivationen, om att både välja och välja bort. Att ta rodret i sitt eget liv. Om sömn (och brist därpå), hantera stress och ensamhet – och om att hitta både glädje i det lilla och i motgång. Man skulle kunna se seglingen som ett tystnadsretreat som bjöd på mängder av prövningar – både fysiskt och psykiskt. Mindset, vanor, förhållningssätt och om känslan när man kommer mål. Alla firades lika mycket när vi kom i mål. Våra upplevelser likande varandras och vi förstod varandra.

Mod att vara modig – Dare to Dare.
Ibland är det lättare att välja det lätta än det rätta. Utav rädsla. Rädsla hindrar oss ofta från att nå våra egentliga mål och drömmar. Men rädsla är också en god vän – den håller oss vid liv.
Motgångar är en naturlig del av livet – det är hur man hanterar den avgör hur länge de ska få blåsa. Om man styr lite åt sidan, så kan man få medåka istället. Utveckling sker aldrig aldrig i status quo. Den här föreläsningen handlar om modet att satsa och är baserad på mina egna erfarenheter, verktyg som fungerar för mig och från neurovetenskapen/hjärnforskningen.

Entreprenören och soloseglaren
Visst hade jag nytta av mitt entreprenörskap när jag drog igång projektplanering, gantt scheman, budget och swot-analyser för mitt seglingsprojekt. Men min segling lärde mig enormt mycket som jag har nytta av som entreprenör idag. Vi var 70 lika stora båtar som startade samtidigt och skulle till samma mål. Stress, sömnbrist, utmattning av material, föränderliga väder och ingen mentor att be om råd från – men man lär sig hur mycket mer man är kapabel till när man inte ger upp. Visst är det ”ensamt på toppen” och som entreprenör med alla beslut som ska tas om en osäker framtid. Hur vet man att det blir rätt?  Om mindset, lärande och testande, om nischer, om att lära från konkurrenterna och samarbeta med dem. Om innovation på båtarna/produkter, att alltid ha plan A, B, C….PQR och att planera enl premortum.

Ledarskap från en solokappseglare
Det är lättare att leda andra när man kan leda sig själv framgångsrikt. Då förstår man drivkrafter och fallgropar. Organisationer är människor i grupp. Under kappseglingen tog var och en ansvar för sig själva och sin båt. Den här föreläsningen fokuserar mer på ansvaret vi alla har. Varje dag, både mot oss själva och omgivningen/de grupper vi tillhör.  Hur vi påverkar varandra. Ansvar för de ramar vi satt upp gemensamt.  Allas ansvar för att höja flaggan när vi kommer ur kurs i de gemensamt satta värderingarna, förutsättningarna vi ställde upp när vi startade. Hur mycket fick jag tulla på säkerhetsmarginalerna, kom säkerheten eller prestationen först? Hur sätter vi förhållningssätt kopplat till måluppfyllelse på jobbet?

Respekt, ansvar. Men även tillit. Till oss själva, gruppen och omgivningen. Hur vågade jag sova när segelbåten fortsatte under autopilot och ingen hade utkik.  Hur hanterar man stressen att tävla mitt ute på havet, ensam, när man bara får sova 20 min i taget. Hur vågar chefen släppa taget och lita på medarbetarna? Hur följer man upp? Vad behövs för att tillit ska frodas, inte krävas/kvävas. Om att lära nytt och våga be om hjälp. Det fanns inga kurser i solokappsegling – jag lärde mig allt genom att fråga. Hur skapar man en generös miljö på jobbet?

Föreläsningarna är vanligtvis  1timme, beroende på hur många olika delmoment som ska vara med. Minimum är 40min.

Jag föreläser både på svenska, engelska och franska.

Workshops

Under 2 halvdagars (eller 1 heldag) workshop delar vi upp storyn i fler delmoment med övningar, diskussioner och har möjlighet att ännu tydligare koppla seglings-storyn till ert företag och era utmaningar. Så får ni ord och uttryck ni kan använda er av i vardagen för att stanna upp och tänka till så att ni gör rätt saker i rätt riktning.

Jag har även utbildningar och erfarenthet i att facilitera problemlösningar och innovations-workshops.

Kunder

Jag har föreläst både på Rivals stora scén och på en klippa på Huvudskär i Stockholms yttersta skärgård. Från Skanör i söder till Östersund i norr. För företag, båtklubbar och på events. Några minnesvärda kunder var Nordea, Mathem, Ledarstudion, Scania, Ovento, Folktandvården, Adventura, Veidekke, Stora Enso, Outokumpu, Expatria,  m.fl