Böcker

Solo över Atlanten

Boken Solo över Atlanten
Boken Solo över Atlanten

Solo över Atlanten, som skrevs 2004 tillsammans med Marie Blomqvist och gavs ut på Wahström & Widstrands förslag i ca 5.000 ex är slutsålda. Men den finns att låna på bibliotek runt om i Sverige.

Den finns även som talbok, men tyvärr inte som ljudbok ännu. Olika format tydligen.

Dessutom är det bestämt att boken kommer i ny omarbetad  upplaga med fler bilder, kartor och en epilog. (det som hände efter målgång, inkl polisjakt i Frankrike) Utgivningsdatum är inte bestämt.

Ny bok på gång

Jag skriver på en ny bok med arbetstiteln Soloseglarens guide till ledarskap. Tanken är att göra en management-bok baserad på segling.

Från W&W:

”Som första skandinav deltog trettiofemåriga Pia L’Obry hösten 2003 i den prestigefyllda franska kappseglingen Transat 6.50. Sjuttio soloseglare i minimala båtar tävlar om att komma snabbast fram från Frankrike till Brasilien, via ekvatorn och stiltjebältena.
Till skillnad från många deltagare har Pia ingen bakgrund som kappseglare. Kärleken till havet och segling tillsammans med äventyrslusten är hennes drivkraft.
I Solo över Atlanten berättar Pia om beslutet att delta i tävlingen, letandet efter en båt, valificeringsseglingar, båtpreparation, ekonomiska bekymmer och sponsorjakt. Sedan får läsaren dag för dag följa Pias tankar, upplevelser och vedermödor i den stora kappseglingen – hur det är att sova i 20-minutersperioder, att vara ensam i tre veckor, äta frystorkat och att ständigt vara blöt.
Det här är en bok för alla seglingsintresserade, men Pias berättelse är också ett livsäventyr att inspireras och utmanas av, oavsett om man själv seglar eller inte.

Pia LObry sjösattes vid sex månaders ålder. Sedan dess har havet alltid funnits i hennes närhet. I och med Transat 6.50 så satsar hon mer på sin segling. Vid sidan om det driver hon agenturen för Hobie Cat i Sverige, håller föredrag om sina seglingar (till Grönland, i Antarktis och solo över Atlanten) samt planerar nästa mål – www.seafari.se ”